Windmolenpark in Wijchen West

De gemeente Wijchen heeft duurzaamheid hoog in haar vaandel staan. Zo is in het coalitieakkoord opgenomen om als Wijchen in 2040 energieneutraal te zijn. Op dit moment is windenergie de meest voor de hand liggende vorm van duurzame energie, vanuit bijvoorbeeld het perspectief van kosten/baten bezien, om flinke stappen te zetten. Maar waar komen deze windmolens, zo hoog als de Euromast in Rotterdam?

Bij de realisatie van windparken is het van groot belang omwonenden te betrekken bij het proces, hen tijdig te informeren en in gesprek te blijven. Deze elementen zijn essentieel omdat windparken een grote impact hebben op de woon- en leefomgeving van de mensen. Belangrijk vinden we ook dat er een goede verdeling van lusten en lasten komt en dat onze inwoners zo min mogelijk overlast ondervinden van de te realiseren windturbines.

In het project Windenergie Wijchen hebben we een traject opgezet waarin de gemeente samen met een vertegenwoordiging van de inwoners (leefbaarheidsgroepen) en de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden Windturbines (NLVOW) wil zoeken naar mogelijke locatie(s) voor windenergie. In de leefbaarheidsgroep Wijchen West hebben Bart Kuiper en Dave van Hemert plaatsgenomen. Voor Wijchen-West zijn zij te benaderen via windenergie@wijchenwest.nl.

In de werkgroep zoeken we samen naar mogelijke locatie(s) voor windenergie. Voordat we daarmee beginnen, stellen we eerst de randvoorwaarden vast waaraan mogelijke plekken voor windturbines moeten voldoen. Ook stelt de werkgroep een Gedragscode op waarin staat welke zaken er volgens de werkgroep voor omwonenden geregeld moeten worden als er windturbines worden geplaatst. Aan het einde van het onderzoek, neemt de werkgroep geen besluit over de locatie(s) maar brengt een advies uit aan het college en de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt uiteindelijk de beslissing over de locatie(s). De werkgroep is eenvoudig te benaderen via windenergie@wijchen.nl.

Al uw vragen kunt u op deze manier bij de werkgroep kwijt. De werkgroep vindt het ook heel belangrijk om de inwoners van Wijchen en alle andere belanghebbenden te informeren over hun vorderingen. Dat doet de werkgroep onder andere via een maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website [http://www.wijchen.nl/wonen-en-ondernemen/windenergie-in-wijchen-een-nieuwe-frisse-aanpak_41457/] en informatieavonden.

windmolenpark windmolen

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.