Wijkbeheerder Karst-Jan Keuvelaar

Onder wijkbeheer Centrum vallen de ook wijken Aalsburg en Blauwe Hof.
Zie https://www.wijchen.nl/wijkbeheer

Onze wijkbeheerder is Karst-Jan Keuvelaar. Hij houd Wijchen West schoon, heel en veilig en zorgt voor (de coördinatie van) het onderhoud van openbare ruimten zoals bermen, plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, sloten & bermen en speelvoorzieningen. Een wijkbeheerder stuurt een wijkteam aan. De klusmaanden in onze wijk zijn maart en april. Hij doet er samen met ons alles aan om de wijk er goed en verzorgd uit te laten zien, zodat iedereen er met plezier kan leven.

Profielfoto van Karst-Jan K.

Heeft u een vraag aan uw wijkbeheerder? Mail dan naar wijkbeheer@drutenwijchen.nl.

Vragen, klachten en meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld bomen, tegels, speeltoestellen, zwerfvuil of groenstroken kunnen digitaal worden gedaan.