Wijkbeheerder Johan van Wichen

Onder wijkbeheer Centrum vallen de wijken Aalsburg, Blauwe Hof, Centrum, Huurlingsedam, Industriegebied Oost, Uilenboom en Valendries.

Onze wijkbeheerder is Johan van Wichen. Hij houd Wijchen West schoon, heel en veilig en zorgt voor het onderhoud van openbare ruimten zoals bermen, plantsoenen, trottoirs, hondenuitlaatplaatsen en speelvoorzieningen. De klusmaanden in onze wijk zijn maart en april. Hij doet er samen met ons alles aan om de wijk er goed en verzorgd uit te laten zien, zodat iedereen er met plezier kan leven.

Johan is elke werkdag telefonisch te bereiken op (024) 751 71 11 of e-mail j.v.wichen@wijchen.nl

Vragen, klachten en meldingen over de openbare ruimte, bijvoorbeeld bomen, tegels, speeltoestellen, zwerfvuil of groenstroken kunnen digitaal worden gedaan.