Verwijderen speelvoorziening en opheffen speelplaats

Wijchen centrum zijn de wijken Aalsburg, Blauwe Hof, Centrum, Huurlingsedam, Industriegebied Oost, Uilenboom en Valendries. Wijkbeheer zorgt voor het onderhoud van plantsoenen, verhardingen, hondenuitlaatplaatsen, bermen en speelvoorzieningen. En nu wordt het speeltoestellenareaal afgestemd op de gewijzigde kinderaantallen en leeftijden. De tekorten op het beheerbudget hebben als gevolg een verandering van het beheer van de speeltoestellen vanaf 2015. In het voorjaar van 2012 worden in één actie de secundaire speeltoestellen verwijderd en enkele speelplekken opgeheven.

Medio 2012 heeft de gemeenteraad de evaluatie van het speelbeleidsplan 2007 vastgesteld. Vanaf 29 november start de aannemer met de uitvoering van werkzaamheden bij speelvoorzieningen. Voor Wijchen West betekent dat het verwijderen van de speeltoestellen van speelplek Blauwe Hof 71e straat. Daarmee wordt tegelijk deze speelplek opgeheven. De dichtstbijzijnde speelvoorziening is dan in de 68-ste straat.

Toelichting uitvoering evaluatie speelbeleidsplan
In 2011 is een informatieavond gehouden voor alle leefbaarheidsgroepen waarin het evaluatierapport van het speelbeleidsplan besproken is. In dit rapport is naar voren gekomen dat er 10 secundaire speelplekken zijn die opgeheven werden. U heeft destijds hiervan voor uw wijken een overzicht meegekregen. Zoals destijds verteld is in 2007 het speelbeleidsplan vastgesteld waarbij gekeken is naar het aantal kinderen van verschillende leeftijden in Wijchen. In 2011 opnieuw gekeken naar de verdeling van kinderen van deze leeftijden in Wijchen. Daar is uitgekomen dat bij een aantal speelplekken geen tot weinig kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar wonen. Deze speelplekken zijn secundair geworden. De Raad heeft op 28 juni 2012 besloten om deze speelplekken en dus speeltoestellen in één actie te verwijderen. In totaal ging het in het plan om 72 speeltoestellen. Bij eerdere onderhoudsronden van de speelvoorzieningen zijn 39 secundaire speeltoestellen al verwijderd en niet meer vervangen.

Alle secundaire speeltoestellen/speelplekken zijn in beeld gebracht. In totaal zijn er 33 speeltoestellen die worden verwijderd. Hiervan gaat de gemeente er 16 herplaatsen, 12 opruimen en 5 kunnen hergebruikt worden door derden (verenigingen, clubs) na een kleine opknapbeurt.

 Aalsburg en Blauwe Hof

  • Voor informatie over het beleid van een speelplek kunt u terecht bij de beleidsadviseur spelen, Pascal Jansen, telefoonnummer (024) 649 22 89.
  • Voor informatie over het beheer van een speelplek kunt u bij mij terecht via telefoonnummer (024) 649 24 15 of dit e-mailadres.
  • Wanneer u ziet dat er iets aan een speeltoestel kapot is of ontbreekt, kunt u dat melden via het meldingsformulier. Daar kunt u tevens uw vragen of opmerkingen doorgeven over speellocaties en speeltoestellen.

Speelbeheerplan 2007 – Speelbeleid in Wijchen – Evaluatie speelbeheerplan beslisnota 2012 – Bijlage evaluatie speelbeheerplan met plattegrond

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.