Wijkvereniging Wijchen West

Blauwe hof 4003, 6602 WT  Wijchen
Telefoon: 024-6416064 | E-mail: wijkbeheerder@wijchenwest.nl

Bankrekening: NL63 RABO 0158 6692 90

Het wijkgebouw ligt op de grens van de wijken Aalsburg en Blauwe Hof in Wijchen. Het is onderdeel van de Multi-Functionele Accommodatie (MFA) Wijchen-West, waarin ook de samenwerkingsschool de Speelhoeve en kinderopvang de eerste stap zijn gevestigd. De grote gymzaal wordt verhuurd door de gemeente Wijchen. Het hoofdgebouw telt 10 groepslokalen, een handvaardigheidlokaal, een ict-lokaal, een gymzaal, een speelzaal en een in twee delen te splitsen aula. Naast het hoofdgebouw maakt de Speelhoeve gebruik van een dependance, die aan de overkant van de weg ligt.

De vereniging stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en versterken van het welzijn van de bewoners van Wijchen-West;
  • de behartiging van de belangen van de bewoners en/of groepen bewoners van de wijk Wijchen-West in de ruimste zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • het bevorderen van inspraak van de bewoners in zaken die de wijk en/of haar bewoners aangaan;
  • het beleggen van bijeenkomsten voor alle wijkbewoners in gevallen waarin het bestuur dat wenselijk acht;
  • het uitgeven van geschriften, het doen van publicaties en het verstrekken van informatie;
  • het gebruikmaken van en samenwerken met diensten van andere instellingen;
  • het gebruikmaken van beroepskrachten en vrijwilligers;
  • het organiseren en doen organiseren en/of ondersteunen van activiteiten, of sociaal culturele activiteiten en andere activiteiten op het gebied van ontspanning en sport;
  • het zorgdragen voor en eventueel beheren van en in stand houden van een wijkcentrum;
  • en voorts door alle wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Volg Wijchen West op Twitter: @wijchenwest -> http://twitter.com/wijchenwest
Volg Wijchen West op Facebook: https://www.facebook.com/wijchenwest/