Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Bebouwing langs de meeroever?

Wijchen-West is een mooie goed onderhouden groene wijk, met veel (oude) bomen en struiken. Daardoor ook veel bijzondere dieren, zoals de grote bonte specht, de koekoek en de ransuil. Soms zorgt het jaarlijkse groenonderhoud ervoor dat bomen gekapt (moeten) worden. In een enkel geval komt er nieuwe aanplant, in andere gevallen wordt met nieuwe aanplant gewacht totdat een gehele serie bomen is gekapt. De groenbeheerder van de Werkorganisatie Druten Wijchen, domein fysieke leefomgeving, team ruimtelijk beheer is goed bereikbaar voor vragen en verbeteringen.

Geregeld lopen we een gezond ‘Rondje Meer’ of zelfs twee of drie Meertjes en genieten van de rust, het waterleven en het unieke stukje historisch natuur met bijzondere fauna. Aan de rand van dat tweede Meertje ter hoogte van de kerk zijn er bestemmingsplan ontwikkelingen die voor iedereen van belang zijn: “Tussen Kasteel en Wijchens Meer”. Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen twee parels van Wijchen: Het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. Hiervoor is een Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer opgesteld, dat tot 13 juni ter inzage ligt. In dit bestemmingsplan staan kaders die bepalen wat wel en niet mag in het projectgebied. Betrokkenen kunnen tot 13 juni een zienswijze indienen bij de gemeenteraad over de kaders waarbinnen een ontwikkelaar het plan moet passen en hoe zij deze gebiedsontwikkeling gaan realiseren.

1 – https://www.ruimtelijkeplannen.nl – identificatie NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01

Terug naar ons Wijchens, Wijchensche of Wijchense Meer, de Meer of de watervoerende restgeul van het tot ver in de middeleeuwen bevaarbare Wijchens Maasje. Het landschap ten noorden van het Wijchens Meer is ontstaan in het Weichselien (116.000 tot 10.500 jaar geleden), toen door activiteiten van Maas en Rijn een terrasniveau is gevormd, waarop grote rivierduincomplexen zijn afgezet. In de daaropvolgende Holocene periode zijn door de Maas ten zuiden van deze rivierduinencomplexen diverse meandergordels gevormd, waaronder de meandergordel van het Wijchens Meer zo’n 4800 jaar geleden. Omdat meandergordels vooral in de prehistorie zeer geschikte bewoningslocaties waren lopen we op archeologisch waardevolle gronden!

In het globale bestemmingsplan staat “De noordelijke oever van het Wijchens meer biedt kansen voor de ontwikkeling van deze horeca- en recreatiefuncties”. Ten aanzien van de invulling van een recreatiefunctie aan de oever van het Wijchens Meer is op de verbeelding binnen de bestemming ‘Gemengd – Uit te werken’ een zone aangeduid met de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatieve ontwikkelingszone’. Voor de ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – recreatieve onwikkelingszone’ geldt dat bebouwing in maximaal één bouwlaag is toegestaan, gemeten vanaf de hartlijn van de Meerdreef (peil) met max. 500 m2 bebouwde oppervlakte voor max. 3 gebouwen, in onderlinge afstand van minimaal 100 m.

Het Globaal Bestemmingsplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer geeft daarmee aan de ontwikkelaar de mogelijkheid direct aan de oever te gaan bouwen, onder andere ter plaatse van de beverburcht in de meeroever ter hoogte van de begraafplaats.

Rob Janssen heeft hiervoor samen met Anita Derks en Ruud Simons voor de Blauwe Hof en met Annemiek Leclercq voor de Aalsburg bij verschillende inwoners een zienswijze ter ondertekening voorgelegd. Deze zienswijze geeft aan dat de gestelde kaders te ruim zijn en dat bebouwing aan de oevers van het Wijchens Meer voorkomen moet worden.

De zienswijze kan je hier downloaden.

Tot 13 juni kan je deze zienswijze indienen bij de gemeenteraad, of volledig ingevuld in de brievenbus van Ruud Simons, Blauwe Hof 7006 of scannen en mailen naar lbg(at)wijchenwest.nl.

Op woensdagmiddag 12 juni om 15.30 uur zal Wethouder Geert Gerrits samen met Marc Janssen, Yvette Sieuwerts en Sarah Wouters aanwezig zijn in het plantsoen met het vredesmonument op de oever van het Wijchens meer om de getekende zienswijzen in ontvangst te nemen.

Meer informatie over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer kan je vinden op https://www.wijchen.nl/in-wijchen/tussen-kasteel-en-wijchens-meer_43082

Het bestemmingsplan kan je digitaal inzien op: http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/wijchen/RO-online/2008/NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01/t_NL.IMRO.0296.CTRTKWM-OW01.html

Historische vondsten zijn onder meer beschreven in: http://www.mergorinmosam.nl/verslagen/MiM-Rapport-Wijchen-98-08-20.pdf

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.