Meer-oevers renovatie – inloopavond

Op donderdag 10 november 2011 van 18.30 uur – 20.30 u organiseert de gemeente Wijchen een inloopavond in de aula van onze Multi-Functionele accommodatie Wijchen-West. Hier zullen 3 medewerkers van de gemeente Wijchen aanwezig zijn voor vragen en uitleg. Ook zullen er tekeningen beschikbaar zijn.

Er is een start gemaakt met de renovatie van de oeverbeschoeiing. Aan de Zuid-kant is het werk grotendeels gedaan. Door het mooie weer zal er in november 2011 gestart worden met het werk aan de Noord-kant. De nieuwe oevers worden natuurvriendelijk ingericht waardoor er meer variatie aan nieuwe natuur ontstaat. Ook worden de Meer-oevers veiliger voor wandelaars en andere recreanten.

Zie ook de gemeente website met de tekeningen wijchen-meer-oevers_overzicht-1 en wijchen-meer-oevers_overzicht-2.

Patricia van Wolferen is Groenbeheerder bij de Gemeente Wijchen en Projectleider Renovatieplan oeverbeschoeiing Wijchens Meer.
Louis van der Wielen is projectcoordinator Openbare Werken en voor vragen te bereiken via 024 – 64 92 375 of l.vd.wielen@wijchen.nl.
Marsha de Kraker is cultuurtechnisch werkvoorbereider bij de gemeente Wijchen.

Wethouder Rob Engels heeft de uitvoering renovatie oeverbeschoeiing Wijchens Meer 2011 in zijn portefeuille. Door budgetoverschreiding is besloten het projectbudget met € 89.000,- uit de reservering groenrenovaties aan te vullen.