Gedragscode – Verklaring Omtrent Gedrag

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 25 november 2015 is besloten om voor alle bestuurs- en commissieleden die met minderjarigen in aanraking komen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Dit betekent dat de wijkvereniging voor bestuursleden, barbeheerder of -vrijwilligers (die tijdens kinderactiviteiten EHBO uitvoeren) en ieder commissielid van de filmcommissie en activiteitencommissie een VOG wordt aangevraagd en onderstaande gedragscode moet ondertekenen.

Verklaring-Omtrent-Gedrag

De wijkvereniging heeft hiervoor een gedragscode (vrijwillige) medewerkers opgesteld. “Gedragscode – Verklaring Omtrent Gedrag” verder lezen