Rondwandeling Wijchens Meer

Uit de Gemeentepagina’s: Op 3 maart kunt u uw wensen kenbaar maken over mogelijke nieuwe bomen.

Wijchen, 22-02-2012 – In het najaar van 2011 is de gemeente Wijchen gestart met de renovatiewerkzaamheden en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers langs het Wijchens Meer. Het inzaaien van de oevers en het aanbrengen van de beplanting gebeurt komend voorjaar. De uitvoeringswerkzaamheden zijn daarmee afgerond.

Tijdens de inloopavond op 10 november 2011, hebben wij met de buurtbewoners afgesproken om gezamenlijk, tijdens een rondwandeling, te bekijken waar we eventueel nieuwe bomen kunnen planten. Deze rondwandeling hebben wij gepland op zaterdag 3 maart aanstaande. Omdat de inrichting van de oevers aan de noordzijde (Blauwe Hof en Aalsburg) wezenlijk anders is dan de inrichting van de oevers aan de zuidzijde (Zevendreef, Zesakkers, De Grippen en De Weertjes), willen we beide oevers in twee aparte rondwandelingen bekijken.

De rondwandelingen vertrekken op zaterdag 3 maart 2012 vanaf de volgende plekken:

  • Voor de oevers aan de zuidzijde van 10.00 tot 11.00 uur, vertrekpunt Zuiderdreef nabij wijk De Weertjes;
  • Voor de oevers aan de noordzijde van 11.00 tot 12.00 uur, vertrekpunt Westerdreef nabij De Blauwe Hof.

Tijdens de rondwandeling kunt u uw wensen kenbaar maken over mogelijke nieuwe bomen. U heeft daarbij de keus uit een beperkt aantal boomsoorten en we bepalen samen met u de locaties van de bomen.

Op basis van de met u gemaakte afspraken, maken wij een definitieve inrichtingstekening en geven de aannemer opdracht de werkzaamheden vóór 20 april 2012 uit te voeren. Graag nodig ik u uit om aan één van deze rondwandelingen deel te nemen. U kunt zich voor één van de rondwandelingen opgeven door een e-mail te sturen naar l.vd.wielen@wijchen.nl. U kunt zich ook telefonisch aanmelden bij Louis van der Wielen op telefoonnummer (024) 649 23 75.

Uit de Raadsvergadering op 6 oktober 2011:

De heer Wintjes informeert of in het artikel in de Gelderlander over de opknap van het Meer de juiste gegevens zijn weergegeven.

Wethouder Engels antwoordt dat er inderdaad een fout in staat. Hij was in de veronderstelling dat de kosten € 300.000 zouden bedragen, maar het juiste bedrag is € 200.000. De werkzaamheden komen voort uit het groenstructuurplan. De gemeente is verantwoordelijk voor de goede staat van de randen en beschoeiing van het meer. Er was sprake van afkalving van het zand. Indien geen maatregelen waren genomen, zou op termijn baggeren noodzakelijk zijn geweest en waren de kos-ten veel hoger uitgevallen.

Er is een reserve beschikbaar van € 120.000 om de rand van het meer opnieuw te beschoeien. Dit blijkt € 88.000 te weinig te zijn. Het tekort wordt betaald uit het beleidsproduct 560 (bomen), een verschuiving binnen hetzelfde beleidsprogramma.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.