Politie wijkagent

Onze wijkagent kan je vinden op: Politie wijkagenten

Lars Lamers, Wijkagent van Wijchen-Centrum

Spoed? 112! Geen spoed? 0900-8844.

Voor toezicht in de wijk is er ook Bureau Toezicht gemeente Wijchen, te bereiken via twitter https://twitter.com/toezichtwijchen.

Niet spoedeisende zaken (zoals aanhoudende overlast, verkeersonveiligheid ) melden via het algemene telefoonnummer van Politie Wijchen: 0900-8844 of van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur aan de Meester van Coothlaan 45. Op de website van de politie Wijchen staat meer informatie.

Buurtbemiddeling Wijchen
Waar mensen dicht op elkaar wonen leiden kleine irritaties soms tot ruzies of conflicten. Voor situaties waarbij het te ver voert om politie of justitie in te schakelen kent Wijchen de Buurtbemiddeling.
Buurtbemiddelaars kunnen u helpen samen met uw buren een oplossing te bedenken die voor beiden werkt. Buurtbemiddeling is er voor alle inwoners van de gemeente Wijchen die in een conflictsituatie zitten of dreigen te komen. Bemiddeling is gratis en de bemiddelaars zijn neutraal. Als u gebruik wilt maken van buurtbemiddeling kunt u uw naam, adres, telefoonnummer en de situatie mailen naar buurtbemiddeling@meervoormekaar.nl. of bellen 024 64 18 459. Buurtbemiddeling Wijchen, Campuslaan 6, 6602 HX Wijchen.

Wilt u meer informatie bezoek dan de website buurtbemiddelingwijchen.nl.

Straatcoaches bij jeugdoverlast
Als jongeren in groepjes rondhangen kunnen ze luidruchtig zijn en laten mogelijk veel afval achter. Het rondhangen wordt vaak afgewisseld met bijvoorbeeld het rijden op scooters, geschreeuw, harde muziek of luidruchtig voetballen. Jongeren leven zich uit en dit gedrag hoort daarbij. Mocht u hiervan overlast ervaren, dan kunt u dat bij de straatcoaches van Wijchen doorgeven. De gemeente is verantwoordelijk voor de aanpak van jeugdoverlast en zet straatcoaches in om jeugdoverlast tegen te gaan. De straatcoaches werken samen met jongerenwerkers, politieagenten en boa’s om overlast tegen te gaan. De straatcoaches gaan in gesprek met de jongeren maar ook met de mensen die overlast ervaren.

U kunt overlast bij de straatcoaches melden per telefoon of via email:

Telefoonnummer: 06 21 94 36 82
E-mail: drutenwijchen@straatcoach.nl
Online melden: pagina melding doen