Leefbaarheid

Welkom bij de Leefbaarheidsgroep (LBG) Wijchen West!

De Leefbaarheidsgroep is de intermediair tussen de bewoners en de Gemeente Wijchen. Gezamenlijk met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar, Wijkbeheerder Johan van Wichen, burgemeester Hans Verheijen en wethouders (024 751 71 11), en onze wijkagent Henry van Gaalen (0900-8844, @Wijkagent_Henry) kan de Leefbaarheidsgroep problemen en knelpunten in Wijchen-West aankaarten en meedenken over oplossingen.

De Leefbaarheidsgroep zal door de gemeente aangesproken worden bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen en projecten. De Leefbaarheidsgroep komt op voor het algemeen belang van en de woonbeleving in Wijchen West.

Onze wijkcontactadviseur Annemiek Nass coördineert in veel gevallen de contacten tussen de gemeente en de bewoners. U kunt uw vragen, adviezen of gesignaleerde problemen mailen naar a.nass @drutenwijchen.nl, of bellen naar 024 – 751 7150 op maandag, dinsdag en donderdag.

Doelstelling

  • De LBG zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de bewoners van Wijchen West met als doel de leefbaarheid te bevorderen.
  • De LBG heeft de intentie om de gemeente op het juiste moment te informeren over zaken die relevant zijn voor de gemeente.
  • De LBG is een vertegenwoordiging van de bewoners en daarom een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
  • Naast de LBG zijn er vele andere vormen van burgerparticipatie, zoals direct belanghebbenden uit de straat of horend bij het thema / onderwerp.
  • De LBG is een geïnstitutionaliseerde vorm van burgerparticipatie in Wijchen (naast de cliëntenraden).
  • De LBG kan gevraagd en ongevraagd adviseren.
  • De gemeente zal de adviezen van de LBG wegen en gebruiken, maar kan deze ook beargumenteerd naast zich neer leggen.
  • Adviezen en / of betrokkenheid van de LBG wordt bepaald door de reikwijdte van het onderwerp.

Onderwerpen

 • Ruimtelijke ordening
 • Woningen
 • Voorzieningen
 • Sociale samenhang
 • Fysieke leefomgeving
 • Groen
 • Verkeer

Proces/werkwijze

 • De LBG wordt geïnformeerd door de gemeente (toegestuurde informatie)
 • De LBG wordt geconsulteerd door de gemeente (enquête)
 • De LBG wordt geraadpleegd door de gemeente (in overleg met gemeente en advies wordt gevraagd)
 • De LBG en de gemeente werken samen (overleg met consensus en gezamenlijke afspraken)
 • De gemeente draagt verantwoordelijkheid over aan de LBG (LBG krijgt financiële middelen. Gemeente heeft geen bemoeienis met de besluitvorming)

Organisatie

Bij de oprichting van de LBG is er een checklist ondertekend, als formalisering van de samenwerking. Met de vaststelling van de checklist  door de raad vervalt de werking van het convenant van 1995. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Om de legitimatie van de LBG Wijchen-West te borgen, is er voor een verenigingsvorm gekozen zonder winstoogmerk. De LBG Wijchen-West is een onafhankelijke commissie, die wijkbewoners informeert en betrokkenen betrekt bij actuele situaties in de woonomgeving.

Zie voor meer informatie: http://www.wijchen.nl/binaries/wijchen/gemeenteraad_downloads/raad/stukken/2011/cyclus-2/11-iz-049-lbg-bijlage-1-checklist.pdf

http://www.wijchen.nl/binaries/wijchen/gemeenteraad_downloads/raad/stukken/2011/cyclus-2/11-iz-049-lbg-bijlage-2-verslag.pdf

Wilt u ook deel uitmaken van de LBG Wijchen West!!??

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot één van onderstaande punten, kan deel uitmaken van de LBG:

 • U hoort vaak signalen uit de wijk over de leefbaarheid van onze wijk en wil daar iets mee doen
 • U initieert graag activiteiten die de leefbaarheid van onze wijk vergroten
 • U wilt graag de link zijn tussen de gemeente Wijchen en onze wijk
 • U behartigt graag de belangen van onze wijk op het gebied van leefbaarheid

Voor algemene zaken en het aanmelden bij de LBG, kunt u een e-mail sturen naar: lbg@wijchenwest.nl.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.