Leefbaarheid

Welkom bij de Leefbaarheidsgroep (LBG) Wijchen West!

De Leefbaarheidsgroep is de intermediair tussen de bewoners en de Gemeente Wijchen. Gezamenlijk met welzijnsorganisatie MeerVoormekaar, de wijkbeheerder, burgemeester  en wethouders (024 751 71 11), wijkcontactadviseur, sociaal wijkteam Wijchen en onze wijkagent (0900-8844) kan de Leefbaarheidsgroep problemen en knelpunten in Wijchen-West aankaarten en meedenken over oplossingen.

De Leefbaarheidsgroep zal door de gemeente aangesproken worden bij nieuwe en bestaande ontwikkelingen en projecten. De Leefbaarheidsgroep komt op voor het algemeen belang van en de woonbeleving in Wijchen-West.

Onze wijkcontactadviseur coördineert in veel gevallen de contacten tussen de gemeente en de bewoners. U kunt uw vragen, adviezen of gesignaleerde problemen melden via https://www.wijchen.nl/meldingdoen.

Doelstelling

  • De LBG zet zich in voor de gezamenlijke belangen van de bewoners van Wijchen West met als doel de leefbaarheid te bevorderen.
  • De LBG heeft de intentie om de gemeente op het juiste moment te informeren over zaken die relevant zijn voor de gemeente.
  • De LBG is een vertegenwoordiging van de bewoners en daarom een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
  • Naast de LBG zijn er vele andere vormen van burgerparticipatie, zoals direct belanghebbenden uit de straat of horend bij het thema / onderwerp.
  • De LBG is een geïnstitutionaliseerde vorm van burgerparticipatie in Wijchen (naast de cliëntenraden).
  • De LBG kan gevraagd en ongevraagd adviseren.
  • De gemeente zal de adviezen van de LBG wegen en gebruiken, maar kan deze ook beargumenteerd naast zich neer leggen.
  • Adviezen en / of betrokkenheid van de LBG wordt bepaald door de reikwijdte van het onderwerp.

Onderwerpen

 • Ruimtelijke ordening
 • Woningen
 • Voorzieningen
 • Sociale samenhang
 • Fysieke leefomgeving
 • Groen
 • Verkeer

Proces/werkwijze

 • De LBG wordt geïnformeerd door de gemeente (toegestuurde informatie)
 • De LBG wordt geconsulteerd door de gemeente (enquête)
 • De LBG wordt geraadpleegd door de gemeente (in overleg met gemeente en advies wordt gevraagd)
 • De LBG en de gemeente werken samen (overleg met consensus en gezamenlijke afspraken)
 • De gemeente draagt verantwoordelijkheid over aan de LBG (LBG krijgt financiële middelen. Gemeente heeft geen bemoeienis met de besluitvorming)

Organisatie

Bij de oprichting van de LBG is er een checklist ondertekend, als formalisering van de samenwerking. Met de vaststelling van de checklist  door de raad vervalt de werking van het convenant van 1995. Er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Om de legitimatie van de LBG Wijchen-West te borgen, is er voor een verenigingsvorm gekozen zonder winstoogmerk. De LBG Wijchen-West is een onafhankelijke commissie, die wijkbewoners informeert en betrokkenen betrekt bij actuele situaties in de woonomgeving.

Zie voor meer informatie: https://www.wijchen.nl/leefbaarheidsgroepen/

Direct betrokken zijn?

Wilt u dat de sfeer bij u in de straat, wijk of kern verbetert? Heeft u een idee om uw woonomgeving nog prettiger te maken? Wilt u daarbij samen met anderen iets ondernemen? Dan is de leefbaarheidsgroep in onze wijk iets voor u!

Op 12-10-2004 verschijnt in de Gelderlander het volgende bericht “WIJCHEN – De bewoners van Aalsburg en Blauwe Hof in Wijchen zijn over het algemeen tevreden over hun woonomgeving. Wel vraagt een aantal om meer speelvoorzieningen en is er ergernis over de verkeersveiligheid.” Een andere bron van ergernis is het onderhoud van voetpaden en wegen, het zwerfvuil en de overlast van honden en katten. Ook het slechte onderhoud van het groen en de stankoverlast van de fabriek in de Loonse Waard zijn onderwerpen. Tot slot zijn er berichten van geluidsoverlast van de snelweg en het spoor, waar het geluidsscherm actueel is.

Op 08-06-2007 bericht de Gelderlander over de herinrichting van het speelveldje tussen Blauwe Hof en Aalsburg in Wijchen met ‘speelaanleidingen’ en een bank aan de speelplek. Hierover volgen nog vele berichten, brieven en op 26 juni een informatieavond in de Speelhoeve.

Hieruit blijkt welke onmisbare rol er voor een leefbaarheidsgroep is weggelegd. Een leefbaarheidsgroep geeft stem aan de bewoners van Wijchen-West en staat open voor alle wijkbewoners. In veel wijken en dorpen van Wijchen zijn leefbaarheidgroepen actief die eens per half jaar samenkomen in een Platform. De leefbaarheidsgroepen werken met de Gemeente op basis van een Convenant, waarin staat dat de leefbaarheidgroep initiatieven neemt en/of adviezen geeft als de leefbaarheid van de wijk hierbij gebaat is, met als doel een zo optimaal mogelijke leefomgeving te ontwikkelen voor de inwoners. De gemeente heeft een actieve rol in het informeren en raadplegen van de leefbaarheidsgroep en ze de gelegenheid te geven een advies te geven als het gaat over: uitvoeringsplannen voor Wijchen-West, wijkvoorzieningen en invullingen c.q. wijzigingen van de bestemming, en plannen die invloed hebben op een straat. Meervoormekaar en politie participeren waar nodig.

Wilt u ook deel uitmaken van de LBG Wijchen West!!??

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot één van onderstaande punten, kan deel uitmaken van de LBG:

 • U hoort vaak signalen uit de wijk over de leefbaarheid van onze wijk en wil daar iets mee doen
 • U initieert graag activiteiten die de leefbaarheid van onze wijk vergroten
 • U wilt graag de link zijn tussen de gemeente Wijchen en onze wijk
 • U behartigt graag de belangen van onze wijk op het gebied van leefbaarheid

Voor algemene zaken en het aanmelden bij de LBG, kunt u een e-mail sturen naar: lbg@wijchenwest.nl.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.