Algemene ledenvergadering Wijchen-West

Woensdag 25 november 2015 is voor alle leden van de wijkvereniging Wijchen-West de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Inlopen vanaf 20:00 uur. Opening van de vergadering om 20:30 uur.

De leden van het bestuur worden voor de tijdsduur van drie jaar gekozen. Herverkiezing van een aftredend bestuurslid is mogelijk. Dit jaar wordt gezocht naar algemene bestuursleden en een voorzitter in het bestuur.

(Aftreed)schema komende jaren:

 • Ralf Hanekamp: penningmeester, 2e termijn 10/11, 11/12, 12/13,  13/14, ad interim voorzitter 13/14, 14/15, tevens voorzitter beheerscommissie MFA Wijchen-West
 • Sjoerd van Casteren: voorzitter, 1e termijn 14/15, 15/16, 16/17
 • Lars Borsting: secretaris, 1e termijn 15/16, 16/17, 17/18, link naar filmcommissie
 • Vacature: algemeen lid, link naar leefbaarheidscommissie
 • Vacature: algemeen lid, link naar activiteitencommissie
 • Debbie van den Hoogen: algemeen lid, link naar redactie Westwijzer, 1e termijn 10/11, 11/12, 12/13, 2e termijn 13/14, 14/15, 15/16

Huishoudelijke regels:

 • Leden kunnen de algemene ledenvergadering bijwonen en daarin stem uitbrengen. Het bestuur brengt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit met verstrekking van alle door de algemene ledenvergadering gewenste inlichtingen en legt, onder verantwoording van de nodige bescheiden rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.
 • De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 • De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de begroting van inkomsten en uitgaven vast.
 • De algemene ledenvergadering bepaalt jaarlijks op voorstel van het bestuur de te betalen contributie.

Agenda voor de ALV op 25 november 2015 om 20:30 uur in het Wijkgebouw Wijchen-West.

 1. Opening
 2. Vaststellen notulen ALV 2014
 3. Jaarverslag 2014 – 2015
 4. Financieel jaarverslag 2014 – 2015
 5. Begroting 2015 – 2016
 6. Kascontrole 2014 – 2015 (verslag)
 7. Benoeming kascontrolecommissie 2015 – 2016
 8. Aan-/Aftreden bestuursleden
 9. Mededelingen
  • Activiteiten afgelopen seizoen
  • Plaatsing zonnepanelen door gezamenlijke investering wijkvereniging en wijkbewoners
  • Aanvraag Verklaring Omtrent Gedrag voor bestuursleden, commissieleden en barbeheerder
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Aan alle aanwezige leden wordt na afloop een gratis drankje aangeboden door onze wijkbeheerder Jo Stoots. Op de tap staat Warsteiner en Bockbier.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.