Omgekeerd inzamelen – Waar blijven de restafvalcontainers?

Spannende tijden! Afgelopen maanden hebben alle bewoners in Wijchen-West al een extra container met blauwe deksel aan huis gekregen. Dit is voor alle papier die maandelijks wordt opgehaald. Natuurlijk mag je nog steeds het oud papier met dozen aan de straat zetten, maar het scheelt de vrijwilligers al een hoop spierwerk wanneer dit vanuit de container komt.

Omgekeerd inzamelen noemt de gemeente Wijchen de stappen die hierna worden gezet. Wij(chenaren) kunnen straks alleen herbruikbare stoffen aan de straat zetten. We hebben hiervoor drie containers: één voor pmd (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons), één voor gft (groente-, fruit- en tuinafval) en één voor oud papier en karton. Restafval moeten we dan in een vuilniszak zelf naar een ondergrondse container in de wijk brengen waarvoor we per storting moeten betalen.

Het schijnt dat we dan nog beter afval gaan scheiden.

Vier ondergrondse restafvalcontainers worden in Wijchen-West geplaatst.

De gemeente Wijchen heeft een concept plaatsingsplan waar we op kunnen reageren. De ondergrondse containers kunnen niet op elke locatie worden geplaatst. Daarom zijn er verschillende plaatsingscriteria vastgesteld.  De belangrijkste staan hier genoemd:

De locaties moeten:

  • veilig zijn om afval weg te brengen (verkeerssituatie)
  • Dar moet de containers veilig kunnen legen
  • bereikbaar zijn voor minder valide mensen
  • bereikbaar zijn voor de voertuigen van Dar om te kunnen legen
  • onder de grond vrij zijn van kabels en leidingen
  • boven de grond vrij zijn van obstakels (bomen,  balkons e.d) zodat de container gehesen kan worden door het voertuig

De locaties liggen bij voorkeur:

  • op centrale plekken, zoals bijvoorbeeld  in de buurt van supermarkten aan ontsluitingswegen van kernen en wijken

Waar zou u ze plaatsen?

Er zijn al vele berichten over de (on)zin van voorscheiding en nascheiding en Wijchense gemeenteraad heeft voor deze manier in Wijchen gekozen.

Vanuit de leefbaarheid hebben we de gemeente ook gevraagd naar de uitwerking. Daarop kregen we dit antwoord: “Inderdaad er verschijnen regelmatig kritische berichten over omgekeerd inzamelen alsook over plastic. In de raad zijn deze geluiden ook aan de orde geweest bijv. door diverse insprekers en ook bij de tafelgesprekken. Toch heeft de raad in overgrote meerderheid besloten tot invoering. Wij verwachten minder rondzwervend plastic. Veel zakken worden nu nl. door dieren kapot gevreten. Plastic dat uit de bak valt moet de inzamelaar opruimen. Zakken zijn inderdaad makkelijker in te zamelen dan containers, aan de andere kant heb je met zakken meer last van nare geuren. Het lokatieplan voor de ondergrondse containers betreft ca. 90 bakken. In Druten en Beuningen zamelt men ook al zo in. Daar blijkt bijzettingen of illegale dump nauwelijks een probleem te zijn. Maar dat neemt niet weg dat wij zeker in de aanvang daar veel aandacht aan zullen besteden bijv. met de inzet van afvalcoaches die bij de bakken staan om mensen te adviseren alsook een flexibel inzamelplan. Waarmee we snel in kunnen spelen op situaties met bijzettingen.

Wilt u weten waar de containers worden geplaatst? Volg de wijkvereniging op twitter @wijchenwest of Facebook. De gemeente kondigt de locaties aan. We zullen de afvalcoaches met open armen ontvangen.

Uw eventuele opmerkingen willen we graag inventariseren. U kunt een mail sturen naar LBG @wijchenwest.nl. In november zal een informatie avond worden gepland door de gemeente.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.